Belgian Bowhunting Federation

Always closer....

Onze leden

fbatr

LOGO-FWCA

Onze partners

Ethias logo tr

BBF 2014 1 1024LOGO FWCAFBA stage1 1 1024

 

Aanbevelingen van de BBF, FWCA en FBA omtrent de jacht met pijl en boog in België en meer specifiek, het Waals Gewest.

 Als aanvulling op de wettelijke voorwaarden van de jacht raadt de BBF, FWCA en FBA de volgende aanbevelingen ten zeerste aan:

  • De jager die besluit met pijl en boog te jagen raden we aan om een degelijke opleiding te volgen, zich goed te informeren en zich met gepast materiaal uit te rusten, comform aan de manier van jagen en aangepast aan het te bejagen wild. We raden te zeerste aan dat hij op een veilige en verantwoorde manier omgaat met zijn materiaal en er op let geen gevaar voor zichzelf of anderen te zijn.
  • Dat de pijlen die de jager gebruikt bij de jacht met pijl en boog voorzien zijn van jachtpunten met snijdende vlakken en dat de jachtpunt minstens een diameter van 25 mm heeft.
  • Dat de jager de verantwoordelijkheid heeft om de anatomie van het bejaagbaar wild te kennen en de vitale zone perfect weet te localiseren.
  • Jagen met pijl en boog vereist een minimum aan fysieke conditie, regelmatig trainen en dat men de boog voldoende beheerst om met nauwkeurigheid de pijl te kunnen plaatsen in de vitale zone op voor de boogjacht geldende afstanden.
  • Als organisatie hechten we veel belang aan een degelijke opleiding van jagers in het algemeen en jagers met pijl en boog in het bijzonder. De vereniging staat garant voor het aanleveren van een zeer degelijke opleiding met een theoretische en praktische vaardigheidstest. Deze meerdaagse opleiding wordt internationaal erkend en de gedoceerde materie geldt als standaard in de meeste landen waar de jacht met pijl en boog mogelijk is.

Als vereniging zijn we van mening dat de jacht met pijl en boog een wettelijk statuut verdient en enkel mag worden beoefend door de jager die geslaagd is in de praktische en theoretische testen van de boogjacht opleiding gegeven door de BBF, FWCA en FBA en alsdus houder is van het Belgisch Boogjacht certificaat als uitbreiding op het jachtverlof dat voor elke jager vereist is.

Specifieke situatie van de jacht met pijl en boog in België ;

We willen benadrukken dat de jacht met pijl en boog in het Vlaams Gewest wettelijk nog niet is toegelaten.

Hoewel nog niet wettelijk gereglementeerd is de jacht met pijl en boog op grofwild in het Waals Gewest toegelaten als de jager voldoet aan dezelfde voorwaarden als de jacht met vuurwapens, zijnde :

  1. Houder zijn van een geldige jachtverzekering.
    2. Houder zijn van een geldig en gevalideerd jachtverlof.
    3. Toestemming hebben om te jagen of de jachtrechten bezitten op een erkend jachtdomein in geldige openingstijden.

Als vereniging zijn wij van mening dat de jacht met pijl en boog zeker een plaats heeft in modern wildbeheer in België net zoals het een erkende plaats heeft gevonden in Europese buurlanden. Verder zijn we als vereniging overtuigd dat de jacht met pijl en boog belangrijke maatschappelijke en economische voordelen biedt.
De Belgische boogjacht verenigingen, BBF, FWCA en FBA, staan ter uwer beschikking voor verdere informatie betreft het veilig en verantwoord jagen met pijl en boog.

Verdere informatie kan u vinden op volgende websites :

Voor meer informatie over de Europese landen waar de jacht met pijl en boog wettelijk is toegelaten kan u terecht op de website van de European Bowhunting Federation (EBF) waarvan de BBF, FWCA en FBA lid van zijn.
http//www.europeanbowhunting.org

Choose your language